ออกหน่วยร่วมกับขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด โครงการจังหวัดเคลื่อนที่

ออกหน่วยร่วมกับขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด โครงการจังหวัดเคลื่อนที่

ณ บ้านหมูม้น  ต.หมูม้น  อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด

วันที่ 26 ธันวาคม 2562

 

ภาษีน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียม

ขั้นตอนในการชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จากผู้ประกอบการค้าน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียม.

ค่าธรรมเนียมจากผู้เข้าพักในโรงแรม

ขั้นตอนในการชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จากผู้ประกอบการโรงแรม.

ภาษียาสูบ

ขั้นตอนในการชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จากผู้ประกอบการค้าบุหรี่หรือยาสูบ.

ที่จอดรถ ผู้ชำระภาษี

สถานที่จอดรถสำหรับผู้มาติดต่อชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด.

« »