ออหน่วยบริการร่วมกับ สนง.ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด โรงเรียนบ้างหนองฮาง

ออหน่วยบริการร่วมกับ สนง.ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ประปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 โรงเรียนบ้างหนองฮาง หมู่ที่ 13 บ้านหนองฮาง ต.หนองขาม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

ภาษีน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียม

ขั้นตอนในการชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จากผู้ประกอบการค้าน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียม.

ค่าธรรมเนียมจากผู้เข้าพักในโรงแรม

ขั้นตอนในการชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จากผู้ประกอบการโรงแรม.

ภาษียาสูบ

ขั้นตอนในการชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จากผู้ประกอบการค้าบุหรี่หรือยาสูบ.

ที่จอดรถ ผู้ชำระภาษี

สถานที่จอดรถสำหรับผู้มาติดต่อชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด.

« »