กองคลัง
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 
 
 
วันนี้ :
เมื่อวาน :
เดือนนี้ :
เดือนที่แล้ว :
ปีนี้ :
ปีที่แล้ว :
ทั้งหมด :
เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2562
 
ระเบียบ/กฎหมาย/พ.ร.บ./หนังสือราชการ
พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
 
อ่านแล้ว : 00200 ครั้ง
รายละเอียด :

พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

DOWNLOAD
 
 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
โทร. 043-511122
ออกแบบและพัฒนา ดูแล โดย : นายสนอง บุบผาโภชน์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน, นายสุชาติ พิมพ์บูลย์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ