กองคลัง
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 
 
 
วันนี้ :
เมื่อวาน :
เดือนนี้ :
เดือนที่แล้ว :
ปีนี้ :
ปีที่แล้ว :
ทั้งหมด :
เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2562
 
ระเบียบ/กฎหมาย/พ.ร.บ./หนังสือราชการ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน ฯ ของ อปท. พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม 2-3-4 พ.ศ. 2561
 
อ่านแล้ว : 00240 ครั้ง
รายละเอียด :

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน ฯ ของ อปท. พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2561

DOWNLOAD
 
 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
โทร. 043-511122
ออกแบบและพัฒนา ดูแล โดย : นายสนอง บุบผาโภชน์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน, นายสุชาติ พิมพ์บูลย์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ