กองคลัง
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 
 
 
วันนี้ :
เมื่อวาน :
เดือนนี้ :
เดือนที่แล้ว :
ปีนี้ :
ปีที่แล้ว :
ทั้งหมด :
เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2562
 
ผลการดำเนินงาน
ประชุมคณะทำงานจัดเก็บภาษีฯ ครั้งที่ 5/2558 วันที่ 21 เมษายน 2558
 
อ่านแล้ว : 00200 ครั้ง
รายละเอียด :
ประชุมคณะทำงานจัดเก็บภาษีฯ ครั้งที่ 5/2558 วันที่ 21 เมษายน 2558
1. นางพรรณี ดลประสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองคลัง
2. นางสุรีรัตน์ บุญคุ้ม หัวหน้าฝ่ายจัดเก็บรายได้
3. นางสาวอัญสุลีย์ อุทัยรัตน์ นักวิชาการเงินและบัญชี 7ว
4. นางสาวศศิธร โคตรุฉิน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 6ว
5. นางพัชรินทร์ จิตจักร นักวิชาการเงินและบัญชี 7ว
6. นายสนอง บุบผาโภชน์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 4
 
 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
โทร. 043-511122
ออกแบบและพัฒนา ดูแล โดย : นายสนอง บุบผาโภชน์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน, นายสุชาติ พิมพ์บูลย์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ