กองคลัง
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 
 
 
วันนี้ :
เมื่อวาน :
เดือนนี้ :
เดือนที่แล้ว :
ปีนี้ :
ปีที่แล้ว :
ทั้งหมด :
เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2562
 
ประมวลผลภาพกิจกรรม
ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562
 
อ่านแล้ว : 00327 ครั้ง
รายละเอียด :

กองคลัง
ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 วันที่เสาร์ที่ 20 ก.ค. 62 เวลา 08.30 น. ณ ลำห้วยเหนือ บริเวณสะพานชุมชนท่านคร ดังนี้
1. นางหนูพิน  เห็มสมัคร
2. นางกรรณิกา  แก้วรองคำ
3. นางเสาวณีย์  ไกรโคกสูง
4. นางวนิดา  ชมภูวิเศษ
5. นางพัชรินทร์  จิตจักร

 
 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
โทร. 043-511122
ออกแบบและพัฒนา ดูแล โดย : นายสนอง บุบผาโภชน์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน, นายสุชาติ พิมพ์บูลย์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ