กองคลัง
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 
 
 
วันนี้ :
เมื่อวาน :
เดือนนี้ :
เดือนที่แล้ว :
ปีนี้ :
ปีที่แล้ว :
ทั้งหมด :
เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2562
 
ประมวลผลภาพกิจกรรม
ลอยกระทง ปี 2562 วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2562
 
อ่านแล้ว : 00507 ครั้ง
รายละเอียด :

กองกลังเข้าร่วมกิจกรรมวันที่ 11 พ.ย. 62
เวลา 08.00 น. ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด
       1. นายสุชาติ  พิมพ์บูลย์
       2. นางจีรนันท์  ทองถนอม
เวลา 16.30 น. ขบวนแห่อัญเชิญพระประทีปฯ รวมกัน ณ ศาลากลางร้อยเอ็ด
       1. นางหนูพิน  เห็มสมัคร
       2. นางกรรณิกา  แก้วรองคำ
       3. นางเสาวณีย์  ไกรโคกสูง
       4. นางวนิดา  ชมภูวิเศษ
       5. นางพัชรินทร์  จิตจักร

 
 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
โทร. 043-511122
ออกแบบและพัฒนา ดูแล โดย : นายสนอง บุบผาโภชน์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน, นายสุชาติ พิมพ์บูลย์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ