ออกหน่วยบริการ รับชำภาษีฯ  ณ เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด

ออกหน่วยบริการ รับชำภาษีฯ 
ณ เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
1. ภาษีบำรุง อบจ.
2. ภาษีรถ (2 ล้อ ถึง 4 ล้อ) ทุกชนิด
    2.1 รถมอเตอร์ไซด์   
             กรณีภาษีขาดไม่เกิน  1 ปี
           - รถ อายุเกิน 5 ปี ต้องตรวจ ตรอ. (สถานตรวจสภาพเอกชน)
           - รถ อายุไม่เกิน 5 ปี ไม่ต้องตรวจ ตรอ. เข้ามาต่อภาษีตรวจสภาพที่หน่วยบริการได้เลย

             กรณีภาษีขาดเกินกว่า 1 ปี
           - รถ อายุเกิน 5 ปี เข้ามาต่อภาษีตรวจสภาพที่หน่วยบริการได้เลย
           - รถ อายุไม่เกิน 5 ปี  เข้ามาต่อภาษีตรวจสภาพที่หน่วยบริการได้เลย
    2.2 รถยนต์ หรือรถไถ   
             กรณีภาษีขาดไม่เกิน  1 ปี
           - รถ อายุเกิน 7 ปี ต้องตรวจ ตรอ. (สถานตรวจสภาพเอกชน)
           - รถ อายุไม่เกิน 7 ปี ไม่ต้องตรวจ ตรอ. เข้ามาต่อภาษีตรวจสภาพที่หน่วยบริการได้เลย

             กรณีภาษีขาดเกินกว่า 1 ปี
           - รถ อายุเกิน 7 ปี เข้ามาต่อภาษีตรวจสภาพที่หน่วยบริการได้เลย
           - รถ อายุไม่เกิน 7 ปี  เข้ามาต่อภาษีตรวจสภาพที่หน่วยบริการได้เลย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด

ภาษีน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียม

ขั้นตอนในการชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จากผู้ประกอบการค้าน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียม.

ค่าธรรมเนียมจากผู้เข้าพักในโรงแรม

ขั้นตอนในการชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จากผู้ประกอบการโรงแรม.

ภาษียาสูบ

ขั้นตอนในการชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จากผู้ประกอบการค้าบุหรี่หรือยาสูบ.

ที่จอดรถ ผู้ชำระภาษี

สถานที่จอดรถสำหรับผู้มาติดต่อชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด.

« »