กองคลัง
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 
 
 
วันนี้ :
เมื่อวาน :
เดือนนี้ :
เดือนที่แล้ว :
ปีนี้ :
ปีที่แล้ว :
ทั้งหมด :
เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2562
 
ภาษีน้ำมัน และก๊าซปิโตรเลียม
ที่ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ สถานะ
1 บจ.ที พี พี เพาวเวอร์ 139 ม.6 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
2 บ.ไทยเพิ่มพูลปิโตเลียม จำกัด 13 ม.16 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
3 สถานีบริการ NGV ปตท.เอส เอ็น ดับเบิ้ลยู 109 ม.1 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
4 หจก.แก๊สสมศักดิ์ 87 ม.8 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
5 หจก.รุางเจริญแก๊ส 230 ม.16 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
6 บ.ปิโตเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด (ร้อยเอ็ด5 02A) 221 ม.17 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
7 บ.ปิโตเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด (ร้อยเอ็ด7 76D) 196 ม.7 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
8 พรถวิล 48 ม.3 ต.โนนรัง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
9 กองทุน SML บ้านค้อ 87 ม.5 ต.โนนรัง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
10 หจก.รุ่งเจริญแก๊ส 162 ม.2 ต.โนนรัง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
11 บ.เพียวพลังงานไทย จำกัด 127 ม.1 ต.ขอนแก่น อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
12 หจก.ฟ้าสว่างร้อยเอ็ด 176 ม.2 ต.ขอนแก่น อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
13 บ.ร้อยเอ็ดรุ่งเรือง จำกัด 119 ม.4 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
14 บ.ปิโตเลียมไทย เอ็น จี วี จำกัด 123 ม.14 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
15 บ.ปิโตเลียมไทย เอ็น จี วี จำกัด 88 ม.14 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
16 หจก.บัวสมหมายใบโอแมส จำกัด 209 ม.2 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
17 หจก.บุญกว้างพาณิชย์ 179 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
18 หจก.เอี่ยมฮวดร้อยเอ็ด 193 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
19 หจก.โชคประเสริฐสุข 34 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
20 หจก.บี.เอส.พี.มาร์เก็ตติ้ง 115/1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
21 บจ.ที พี พี เพาวเวอร์ 245/5 ม.5 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
22 บ.เพชรสยามร้อยเอ็ดแก๊ส 7/1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
23 หจก.ตั้งเกียรติเจริญ 1 240 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
24 บ.กนกนภาปิโตเลียม จำกัด 555 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
25 หจก.ร้อยเอ็ดภัคฐิชัย จำกัด 329 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
26 บ.ปิโตเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด (ร้อยเอ็ด6 94B) 253 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
27 หจก.ไกรสาคร 2 ม.17 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
28 บ.สมพงษ์ปิโตเลียม 40/1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
29 หจก.ไทยไชโย 150 ม.5 ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
30 บ.ธีระภาดาปิโตเลียม จำกัด 159 ม.9 ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
31 บ.ปิโตเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด (ดงลาน 789) 150 ม.2 ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
32 จันทร์เจริญ 98 ม.8 ต.หนองแก้ว อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
33 แบ๊งค์ บาส ปิโตเลียม 66 ม.5 ต.หนองแก้ว อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
34 บ.น้ำมันดาวร้อยเอ็ด จำกัด 198 ม.4 ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
35 หจก.เชลออลย์เซอร์วิส 206 ม.11 ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
36 กรรณิการ์ออลย์ 52 ม.17 ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
37 บ.น้ำมันไทยเพิ่มพูล จำกัด 210 ม.4 ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
38 รวมสินแก๊ส 90 ม.16 ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
39 หจก.พรชัยก๊าซ 253 ม.16 ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
40 บ.ปิโตเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด (ร้อยเอ็ด 4 862) 299 ม.10 ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
41 เกษรปิโตเลียม 104 ม.14 ต.สีแก้ว อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
42 นายเปลี่ยน พรรณขาม 154 ม.5 ต.สีแก้ว อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
43 หจก.พีระออโต้แก๊สร้อยเอ็ด 248 ม.7 ต.สีแก้ว อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
44 บ.ปิโตเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด (ร้อยเอ็ด 630) 125 ม.7 ต.สีแก้ว อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
45 สมทรัพย์แก๊ส 141 ม.18 ต.สีแก้ว อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
46 วิสาหกิจชุมชนปอภาร 294 ม.12 ต.ปอภาร อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
47 นายดำรงชัย ธุลีจันทร์ 251 ม.12 ต.ปอภาร อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
48 นายสมจิต พงพัด 18 ม.2 ต.เมืองทอง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
49 นายคุณ ประสงค์สันติ 143 ม.10 ต.เมืองทอง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
50 วันเฉลิมบริการ 158 ม.7 ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
51 นายสุจันทร์ วิชัยศร 125 ม.9 ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
52 หจก.ร้อยเอ็ดพงษ์พรบริการ 130 ม.12 ต.ขอนแก่น อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
53 สุชาติบริการ 30 ม.6 ต.โพธิ์ทอง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
54 นางเพชร ศรีบุญมา 138 ม.5 ต.โพธิ์ทอง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
55 ส.สำราญบริการ 103 ม.7 ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
56 ป่ากุงบริการ 139 ม.11 ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
57 นายเด่นชัย ก้านศรีรัตน์ 148 ม.13 ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
58 นางกาญจนา บูชเชอร์ 100 ม.13 ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
59 นายสงวน แก่นนาคำ 58 ม.4 ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
60 นางสุทิพย์ มงคลมะไฟ 115 ม.8 ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
61 นายทวีศักดิ์ ศรีวิลัย 63 ม.7 ต.เมืองเปลือย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
62 นางสาวเพ็ญศรี พันชะวะนัด 161 ม1 ต.โพธิสัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
63 กนกพรพาณิชย์ 13 ม.2 ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
64 เทพเจริญปิโตเลียม 80 ม.8 ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
65 ร้านสมพงษ์ 41 ม.11 ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
66 หจก.เดชพิมลปิโตเลียม (2559) 122 ม.8 ต.แสนชาติ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
67 ตระกูล ศ.ส.พานิชย์ 37 ม.8 ต.ผักแว่น อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
68 นายบุญสุข คำแหงผล 25 ม.10 ต.ผักแว่น อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
69 ปั้มน้ำมันชุมชนผักแว่นออลย์ 16 ม.12 ต.ผักแว่น อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
70 นายภุชงค์ มัชฌิโม 105 ม3 ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
71 ปั้มประชารัฐบ้านแจ้ง 141 ม.5 ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
72 นางดวงจันทร์ แข็งขยัน 204 ม.5 ต.ปาฝา อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
73 บ.ปิโตเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด (จังหาร 092) 61 ม.14 ต.จังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
74 บ.ปิโตเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด (จังหาร2 98G) 133 ม.10 ต.ดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
75 เพชรเจริญยนต์ 163 ม.9 ต.บ้านเขือง อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
76 นางสาวยุพาวัลย์ 123 ม.2 ต.บ้านเขือง อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
77 พิกุลทองการเกษตร 74 ม.2 ต.พระธาตุ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
78 ศรีบัวบริการ 27 ม.2 ต.เชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
79 ร้านสนั่นปิโตเลียม 95 ม.6 ต.เชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
80 บ.ปิโตเลียมไทย เอ็น จี วี จำกัด (สาขา2) 199 ม.6 ต.หมูม้น อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
81 บจก.อาร์ พี ซี ปั้มแก๊ส 13 ม.7 ต.หมูม้น อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
82 บ.ปิโตเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด (เชียงขวัญ 43B) 188 ม.8 ต.หมูม้น อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
83 ชินวุฒิ 68 ม.1 ต.พลับพลา อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
84 ทรัพย์มณี 17 ม.6 ต.พลับพลา อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
85 โกมิฬบริการ 116 ม.12 ต.พระเจ้า อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
86 นางฟองจันทร์ ชมภูวิเศษ 67 ม.1 ต.พระเจ้า อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
87 ลำเพชร 138 ม.4 ต.หนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
88 สกก.เมืองสรวง จำกัด 251 ม.4 ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
89 หจก.ศิริวมบัติปิโตเลียม 281 ม.4 ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
90 หจก.บุบฝาชาติ 288 ม.4 ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
91 นางดวงพร จันทะสม 185 ม.2 ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
92 บ.ปิโตเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด (เมืองสรวง 53D) 30 ม.4 ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
93 หจก.ใหญ่รุ่งเรือง 31 ม.5 ต.เมืองสรวง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
94 หจก.ณัฐวลัญช์ปิโตเลียม 300 ม.6 ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
95 ทวีศักดิ์ปิโตเลียม 119 ม.7 ต.เมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
96 ปิยะพาณิชย์ 62 ม.4 ต.บุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
97 สกก.เมยวดี จำกัด 53 ม.5 ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
98 ปั้มน้ำมันเวยวดีอิดล้ง 152 ม.9 ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
99 นายสุนทร เสนาเนียน 23 ม.1 ต.โพนสูง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
100 นางประนอม วรวิเศษ 28 ม.2 ต.โนนสง่า อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
101 นายอำพร สีสนิท 235 ม.7 ต.โนนสง่า อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
102 นางสาวแสงจันทร์ สิงห์สุพรรณ 290 ม.1 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
103 ต่อทรัพย์ปิโตเลียม 36 ม.2 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
104 สกก.ปทุมรัตต์ จำกัด 277 ม.12 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
105 มีีดีออลย์ 95 ม.10 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
106 หจก.ปทุมรัตต์ปิโตเลียม จำกัด 239 ม.12 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
107 นางเสาวณีย์ สาระคร 96 ม.11 ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
108 นางอนงค์ ชื่นมณี 76 ม.1 ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
109 นางเจียมทอง บุญสงค์ 107 ม.3 ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
110 บ.ปิโตเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด (ปทุมรัตต์1 34E) 51 ม.13 ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
111 ประคองโชคบริการ 114 ม.1 ต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
112 รุ่งอรุณ 9 ม.6 ต.เด่นราษฎร์ อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
113 นายบุญชม หินซุย 64 ม.7 ต.เด่นราษฎร์ อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
114 นายสุวิท แผลฤทธิ 152 ม.1 ต.เด่นราษฎร์ อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
115 นางสาวปภัสสร วรพนม 115 ม.1 ต.เด่นราษฎร์ อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
116 นายนนต์ชัย หินซุย 64 ม.8 ต.เด่นราษฎร์ อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
117 บุญสุวรรณปิโตเลียม 58 ม.1 ต.หนองฮี อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
118 นางบัวพันธ์ หันตุลา 97 ม.10 ต.หนองฮี อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
119 สิงห์ทองปิโตเลียม 93 ม.2 ต.หนองฮี อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
120 นางสะอาด ขอมีกลาง 103 ม.15 ต.หนองฮี อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
121 บีเค ปิโตเลียม 103 ม.12 ต.ดูกอึ่ง อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
122 สาวแหปิโตเลียม 184 ม.7 ต.สาวแห อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
123 นายสว่าง เรียงบุญ 127 ม.5 ต.เด่นราษฎร์ อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
124 ปั้มประชารัฐ ม.4 22 ม.4 ต.สาวแห อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
125 บ.ปิโตเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด (โพนทราย 954) 14 ม.14 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
126 เอี่ยมศรีปิโตเลียม 30 ม.15 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
127 ป๊อกกี้บรการ 151 ม.15 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
128 กิจเจริญ 63 ม.6 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
129 เจนจิราปิโตเลียม 131 ม.6 ต.สามขา อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
130 เอนจอยปิโตเลียม 82 ม.8 ต.สามขา อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
131 จันทร์เกษมปิโตเลียม 36 ม.8 ต.ท่าหาดยาว อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
132 นายไพโรจน์ แก้วเป้า 126 ม.9 ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
133 นิกรปิโตเลียม 187 ม.2 ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
134 หลักด่านปิโตเลียม 66 ม.13 ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
135 นางสาวชัชจิรา รัตนะโสภา 173 ม.13 ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
136 นายเจริญ สำโรงแสง 180 ม.8 ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
137 นายประเสริฐ ละออ 51 ม.14 ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
138 ร้านเสาวรัตน์ปิโตเลียม 199 ม.1 ต.ยางคำ อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
139 สกก.อาจสามารถ จำกัด 215 ม.15 ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
140 บ.ปิโตเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด (อาจสามารถ 07B) 249 ม.7 ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
141 นางละมล แสงสวด 12 ม.16 ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
142 นายมงคล มาสมพร 69 ม.17 ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
143 หจก.รุ่งเรืองกิจก๊าซ 233 ม.15 ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
144 หจก.ชัยประสิทธิ์ปิโตเลียม 440 ม.1 ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
145 บ.เมืองสระบุศย์เอเนอจี จำกัด 456 ม.15 ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
146 ดงเมืองจอกบริการ 115 ม.6 ต.บ้านดู่ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
147 นางศุภขา วงษ์กระโซ่ 88 ม.2 ต.บ้านดู่ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
148 ไชเอินช์ทาวเวอร์ 53 ม.7 ต.บ้านดู่ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
149 อภิเดชบริการ 103 ม.7 ต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
150 ตะวันอิสาน 98 ม.16 ต.โพนเมือง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
151 นายมนูญ สวัสดิพาณิชย์ 5 ม.2 ต.โพนเมือง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
152 จักรพงษ์ปิโตเลียม 122 ม.1 ต.หนองบัว อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
153 ปณชัยออลย์ 89 ม.13 ต.หน่อม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
154 นางรัชนี สายเชื้อ 63 ม.13 ต.หน่อม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
155 บุญศรีบริการ 212 ม.13 ต.โหรา อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
156 โชคอำนวยปิโตเลียม 136 ม.6 ต.บ้านแจ้ง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
157 หจก.ใหญ่รุ่งเรือง(สาขา1) 133 ม.5 ต.บ้านแจ้ง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
158 หจก.เกษรปิโตเลียม 115 ม3 ต.ทุ่งเขาหลวง อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
159 อนันต์ชัยบริการ 144 ม.7 ต.ทุ่งเขาหลวง อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
160 หจก.โรงสีสมหมาย(ก๊าซ) สาขาทุ่งเขาหลวง 84 ม.5 ต.ทุ่งเขาหลวง อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
161 บ.ปิโตเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด (79B) 121 ม.4 ต.เทอดไทย อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
162 ปั้มเงินปิโตเลียม 113 ม.1 ต.เทอดไทย อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
163 นางสาวดอกไม้ วรวงศ์ - ต.เทอดไทย อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
164 ปั้มกุดน้ำใส 53 ม.9 ต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
165 กาวราชพฤกษ์ 63 ม.5 ต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
166 ปตม.หนองทับไทย 18 ม.1 ต.หนองทัพไทย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
167 นายสุชาติ แสนบุญเรือง 143 ม.2 ต.หนองทัพไทย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
168 นางสาวทิพวรรณ คำจันทร์ 146 ม.6 ต.หนองทัพไทย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
169 หจก.พนมไพรไชยพร 225 ม.6 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
170 นางอุไรวรรณ วรพนม 104 ม.16 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
171 นางสาวพัชรินท์ แสนสุโพธิ 50 ม.11 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
172 เมืองใหม่ออลย์ 94/34 ม.12 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
173 แสนเมืองปิโตเลียม 311 ม.6 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
174 บ.ปิโตเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด (พนมไพร 923) 161 ม.1 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
175 รัตนปิโตเลียม 46 ม.9 ต.วารีสวัสดิิ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
176 กฤตบริการ 288 ม.1 ต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
177 ปัญญาบริการ 16 ม.6 ต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
178 บ.ชัยธวัชออลย์ จำกัด 55 ม.6 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
179 บ.ปิโตเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด (พนมไพร3 06G) 46 ม.14 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
180 ร้านประยูรบริการ 35 ม.4 ต.ชานุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
181 ร้านอ้วนบริการ 27 ม.5 ต.ชานุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
182 หจก.นพพร แอล พี จี (พนมไพร) 161 ม.7 ต.ชานุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
183 บ.ปิโตเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด (พนมไพร2 89E) 120 ม.6 ต.ชานุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
184 หจก.โพลีพัฒนกิจ 90 ม.1 ต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
185 หจก.โรงสีสมหมาย(ก๊าซ) สาขาพนมไพร 79 ม.2 ต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
186 บัณฑิตบริการ 106 ม.8 ต.ธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
187 นายประที ฉิมแก้ว 58 ม.4 ต.ธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
188 บ.ปิโตเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด (ธวัชบุรี 439) 2 ม.7 ต.ธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
189 หจก.ตั้งเกียรติเจริญ สาขา 2 225 ม.7 ต.ธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
190 ศรสุวรรณบริการ 81 ม.3 ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
191 บ.ประตูชัยปิโตเลียม 200 ม.7 ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
192 หจก.ตั้งเกียรติเจริญ 101 ม.7 ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
193 นายโชคชัย โคตะโน 62 ม.10 ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
194 ส.บริการ 149 ม.4 ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
195 หจก.อาร์ พี ซี ปั้มแก๊ส สาขา 1 211 ม.8 ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
196 ทศวัฒน์บริการ 4 ม.5 ต.บึงนคร อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
197 นายประสิทธิ ประกิจนิกรณ์ 123 ม.1 ต.บึงนคร อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
198 โขคชัยบริการ 103 ม.2 ต.เขวาทุ่ง อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
199 ปิยภรณ์ค้าวัสดุก่อสร้าง 42 ม.2 ต.หนองพอก อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
200 ธนศบริการ 24 ม.1 ต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
201 บ.ปิโตเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด (ธวัชบุรี2 488) 112 ม.9 ต.อุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
202 โชคประเสริฐบริการ 86 ม.7 ต.เมืองน้อย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
203 บ.ปิโตเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด (ธวัชบุรี3 145) 105 ม.14 ต.หนองไผ่ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
204 นางธนัญญา นามหาชัย 121 ม.5 ต.หนองไผ่ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
205 หจก.เอ ซี ซี จี กรีน เพาเวอร์ 89 ม.6 ต.ไพศาล อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
206 นายเข็มเพชร วินทะไชย 152 ม.9 ต.ราชธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
207 หจก.สองเอกเซอร์วิส 1995 362 ม.1 ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
208 หจก.จุตรพักตรเสริมไทยปิโตเลียม 155 ม.2 ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
209 หจก.บุญวงศ์ษาปิโตเลียม 23 ม.11 ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
210 บ.ปิโตเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด (จตุพักตรพิมาน 815) 340 ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
211 หจก.โรงสีสมหมาย(ก๊าซ) สาขา 3 140 ม.13 ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
212 วิเศษสิม 156 ม.3 ต.โคกล่าม อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
213 นางพรผกา ชูเท้า 224 ม.2 ต.โคกล่าม อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
214 แสงดาวบริการ 148 ม.10 ต.หนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
215 เกตสุดาบริการ 149 ม.6 ต.น้ำใส อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
216 อนุวัฒน์บริการ 57 ม.7 ต.น้ำใส อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
217 นางรัชดาพร อัสดง 96 ม.2 ต.ดงกลาง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
218 จ.เจริญพานิชย์ 157 ม.1 ต.ดงกลาง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
219 นายทองพันธ์ สิงห์วิสุทธิ 132 ม.2 ต.ดงกลาง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
220 ปั้มสิริลักษณ์บริการ 10 ม.5 ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
221 ทรัพย์ทวีคูณ 186 ม.8 ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
222 นางทองใบ เกณฑ์สระคู 122 ม.2 ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
223 นายทอง ศาลาจันทร์ 15 ม.9 ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
224 ศิวพรมินิมาร์ค 131 ม.3 ต.อีง่อง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
225 บูมินิมาร์ท 53 ม. ต.อีง่อง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
226 บ.ปิโตเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด (จตุรพักตรพิมาน 2 824) 115 ม.5 ต.ศรีโคตร อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
227 เรือนไทย 20 ม.3 ต.ลิ้นฟ้า อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
228 ปั้มน้ำมันชุมชนบ้านโคกสำราญ 120 ม.7 ต.ลิ้นฟ้า อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
229 จันเพ็ญบริการ 3 ม.13 ต.เมืองหงส์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
230 นางนางลอง มุธิกา 178 ม.6 ต.ดงกลาง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
231 นายทองไสย์ ศรีสุข 55 ม.5 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
232 ไชยแสงบริการ 261 ม.6 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
233 สกก.หนองพอกประชาสามัคคี จำกัด 85 ม.8 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
234 หจก.ญษณิศาเสลภูมิ(ก๊าซ) 193 ม.2 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
235 หจก.บุญฉลาดบริการ 134 ม.2 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
236 นางสาวณัชชา ปิยะนารถ 47 ม.6 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
237 มณีรัตน์การค้า 46 ม.2 ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
238 นางทองหลา โพธิสุวรรณ 243 ม.11 ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
239 นางบุญเพียง ยศบุญ 124 ม.7 ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
240 นางสาวสันมลี สุริโย 145 ม.12 ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
241 ช.พาณิชย์ 139 ม.6 ต.หนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
242 นายไสว เมฆกกตาล 57 ม.6 ต.หนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
243 ปั้มน้ำมันประชารัฐ ม.10 35 ม.10 ต.หนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
244 ปั้มน้ำมันประชารัฐ ม.8 15 ม.8 ต.หนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
245 ประนอมพาณิชย์ 65 ม.8 ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
246 เปียกบริการ 50 ม.5 ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
247 ต.โชคชัย 111 ม.4 ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
248 เหล่าขุมมันบริการ 107 ม.7 ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
249 นางสถิตย์ คล่องดี 49 ม.10 ต.บึงงาม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
250 สกก.หนองพอก จำกัด 238 ม.9 ต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
251 หนึางพาณิชย์ 127 ม.4 ต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
252 นายป้องชัย เชื้อบัณฑิต 119 ม.13 ต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
253 บจก.ทีพีพี ออลย์ แอนด์เซอร์วิส 70 ม.12 ต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
254 เจริญโชค 145 ม.1 ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
255 ปั้มน้ำมันประชารัฐ ม.3 314 ม.8 ต.ท่าสีดา อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
256 นายปราโมทย์ บุญศรี 45 ม.1 ต.ท่าสีดา อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
257 กองทุนหมู่บ้านหนองไฮ ม.4 155 ม.4 ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
258 บ.ปิโตเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด (เกษตรวิสัย2 143) 341-342 ม.1 ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
259 ไทยนิยมออลย์ 204 ม.2 ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
260 บ.ปิโตเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด (เกษตรวิสัย 822) 223-224 ม.1 ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
261 เมืองชัย 43 ม.8 ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
262 ไทยนิยมปิโตเลียม 2/1 ม.10 ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
263 หจก.เกษตรเสริมไทยปิโตเลียม 99 ม.10 ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
264 หจก.โรงสีสมหมาย(ก๊าซ) สาขาเกษตรวิสัย 259 ม.2 ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
265 หจก.เกษตรเสริมไทยปิโตเลียม สาขา 1 69 ม.13 ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
266 นางสังทอง ช่างถม 186 ม.14 ต.เหล่าหลวง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
267 นายอุทัย ทำขุรุ 12 ม.12 ต.เหล่าหลวง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
268 นายนาค โพลาลัย 202 ม.11 ต.กู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
269 นางชาวะดี เรืองอาคม 97 ม.4 ต.กู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
270 นายเสถียร ศรีเที่ยง 182 ม.7 ต.กู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
271 นายสัมภาษณ์ นามหาชัย 119 ม.1 ต.หนองแวง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
272 นางบรรจง บุญมา 27 ม.3 ต.หนองแวง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
273 นายเคน พันธุ์ชา 33 ม.8 ต.หนองแวง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
274 นายเบ็ญ มั่นคง 24 ม.9 ต.หนองแวง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
275 นายทาองจันทร์ จันทร์ศรีชา 63 ม.11 ต.บ้านฝาง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
276 นายบุญธรรม ใหดงยาง 63 ม.10 ต.บ้านฝาง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
277 นางสกฤตยา นามชารี 28 ม.2 ต.สิงห์โคก อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
278 สหกรณ์เพื่อการเกษตรรักถิ่นเกิด จำกัด 20 ม.5 ต.สิงห์โคก อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
279 นายอดุลย์ กงศรี 18 ม.6 ต.น้ำอ้อม อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
280 นายดำ ชมสา 210 ม.3 ต.น้ำอ้อม อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
281 นายสังวาล กองพิธี 110 ม.11 ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
282 นายสุวิทย์ ไชยราช 311 ม.11 ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
283 นายบุญทรัพย์ หงโสดา 116 ม.1 ต.ดงคลั่งน้อย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
284 นางละมูล บุญสงกา 229 ม.9 ต.ดงคลั่งน้อย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
285 นางอำมร ลำสัน 94 ม.3 ต.ดงคลั่งใหญ่ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
286 นายอุทัย คำหลง 141 ม.12 ต.หนองแวง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
287 ปั้ม SML กู่กาสิงห์ ม.1 ต.กู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
288 นายบุญทัน ประทุมชง 94 ม.3 ต.กำแพง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
289 นายชุมพร วงษ์วาท 186 ม.8 ต.กำแพง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
290 ปั้มชุมชนบ้านสิงห์โคก ม.1 ต.สิงห์โคก อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
291 นายฑงนพ คำภัคดี 69 ม.8 ต.บ้านฝาง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
292 ยิ่งเจริญบริการ 176 ม.1 ต.สะอาด อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
293 ป.โชคชัยบริการ 73 ม.2 ต.สะอาด อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
294 พูลพรปิโตเลียม 104 ม.6 ต.สะอาด อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
295 นางเดือนเพ็ญ แก้วกาหลง 34 ม.3 ต.สะอาด อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
296 ประพันธ์ปิโตเลียม 99 ม.7 ต.ดอนโอ่ง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
297 เพิ่มพูลทรัพย์ปิโตเลียม 81 ม.7 ต.ดอนโอ่ง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
298 เจ แอนด์ เอส ปั้ม 51 ม.1 ต.ดอนโอ่ง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
299 นางมณี สรรพวุธ 23 ม.5 ต.ดอนโอ่ง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
300 บ.ปิโตเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด (โพธิ์ชัย2 81F) 85 ม.4 ต.หนองตาไก้ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
301 นายร่วมมิตร นาเมืองรักษ์ 44 ม.6 ต.หนองตาไก้ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
302 หนูเทียรบริการ 136 ม.6 ต.คำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
303 จตุพรบริการ 129 ม.8 ต.คำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
304 ปั้มชุมชนบ้านโคกใหญ่ ม.4 21 ม.4 ต.คำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
305 ร้านค้าชุมชน 128 ม.8 ต.คำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
306 ปั้มน้ำมันกองทุนหมู่บ้านโคกสำราญ 91 ม.6 ต.คำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
307 ปั้มน้ำมันชุมชนธาตุจอมศรี 184 ม.2 ต.คำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
308 ตะกูลทอง 114 ม.6 ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
309 พ.รุ่งโรจน์บริการ 115 ม.7 ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
310 อนันต์บริการ 267 ม.9 ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
311 เจริญชัยปิโตเลียม 87 ม.10 ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
312 หจก.ศรีจุลฮาด ออลย์ 339 ม.8 ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
313 บ.ที เอ เอเนอจี จำกัด 364 ม.8 ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
314 ทองศิริ 188 ม.2 ต.อัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
315 นายปานทอง โพธิ์ศรีงาม 4 ม.14 ต.อัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
316 นางสาวราตรี แคนนานารถ 90 ม.1 ต.อัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
317 นายพิเศรษฐ์ พัฒนโชติ 159 ม.4 ต.อัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
318 นางสาววารุณี แดนขนบ 174 ม.6 ต.อัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
319 บ.ปิโตเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด (โพธิ์ชัย 336) 72 ม.2 ต.บัวคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
320 หจก.อินทราออลย์ 104 ม.2 ต.ขามเปี้ย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
321 สกก.ดพธิ์ชัย 157 ม.12 ต.ขามเปี้ย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
322 โพธิ์ชัยรุ่งเรืองปิโตเลียม 90 ม.10 ต.ขามเปี้ย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
323 นายอภิรมย์ บิลจรัญ 57 ม.1 ต.ขามเปี้ย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
324 นางยุลาไพร ธนะสินธุ์ 69 ม.2 ต.ขามเปี้ย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
325 นายสมบูรณ์ เจริญเขต 101 ม.5 ต.โพธิ์ศรี อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
326 ปั้มน้ำมันประชารัฐ ม.7 79 ม.7 ต.โพธิ์ศรี อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
327 ปั้มประชารัฐบ้านทุ่งแสงทอง 28 ม.4 ต.โพธิ์ศรี อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
328 ปั้ม SML ม.5 222 ม.5 ต.คำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
329 นายสมพร พลประสิทธิ์ 89 ม.7 ต.อัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
330 นายศักดิ์สิทธิ์ ทองอยู่เรือน 91 ม.15 ต.ขามเปี้ย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
331 หจก.นภาออยล์ 129 ม.10 ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
332 บางจากกรีนเนท จำกัด สาขาโพนทอง 171 ม.12 ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
333 หจก.พรชัยร้อยเอ็ดก๊าซ 126 ม.8 ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
334 หจก.บูชาเกียรติ 684 ม.3 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
335 หจก.สมทรัพย์แก๊สโพนทอง 224 ม.3 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
336 สกก.โพนทองจำกัด 377 ม.1 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
337 บุญจันทร์บริการ 146 ม.8 ต.วังสามัคคี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
338 บุยลำบริการ 6 ม.2 ต.วังสามัคคี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
339 ส.ต.อ.ประจิต สอนสะอาด 94 ม.3 ต.วังสามัคคี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
340 นายเดือนพระสว่าง 31 ม.3 ต.วังสามัคคี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
341 หจก.สมทรัพย์แก๊สวังยาว 76 ม.7 ต.วังสามัคคี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
342 สกก.โพนทองจำกัด 2 99 ม.8 ต.โพธิ์ศรีสว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
343 พรจิตร 292 ม.3 ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
344 อวยพร 30 ม.1 ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
345 ปั้มน้ำมันชุมชนประชารัฐ 233 ม.13 ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
346 นายสมพงษ์ ประเสริฐสังข์ 144 ม.6 ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
347 ร้านคบ้านหนองใหญ่ 172 ม.1 ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
348 คำนาดีปิโตเลียม 233 ม.1 ต.คำนาดี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
349 รุ่งสวัสดิปิโตเลียม 49 ม.3 ต.คำนาดี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
350 เลิศอรุณบริการ 237 ม.7 ต.คำนาดี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
351 อ.รุ่งเรืองกิจ 129 ม.8 ต.คำนาดี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
352 นางสาวจำปี ผลจันทร์ 217 ม.2 ต.คำนาดี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
353 ปั้ม SML ม.1 312 ม.1 ต.คำนาดี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
354 นางสาวสุรัตน์ จุฬุพงษ์ 64 ม.7 ต.พรมสวรรค์ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
355 ปั้ม SML ม.6 206 ม.6 ต.พรมสวรรค์ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
356 นายไพรฑูรย์ เชื้ออุ่น 14 ม.7 ต.พรมสวรรค์ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
357 ปั้มประชารัฐบ้านนาสีใส 1 ม.3 ต.พรมสวรรค์ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
358 ร้านรวยทรัพย์ 1 ม.1 ต.โคกกกม่วง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
359 ร่วมใจบริการ 213 ม.13 ต.โคกกกม่วง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
360 นางสมจิตร นาคศรี 196 ม.12 ต.โคกกกม่วง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
361 มะโนตระกูลบริการ 15 ม.5 ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
362 ชัยบริการ 93 ม.5 ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
363 บุญฉลาดบริการ 98 ม.13 ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
364 จำนงค์บริการ 54 ม.6 ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
365 นายฉัตรกูล ราษฎร์เจริญ 176 ม.7 ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
366 สุพัตราบริการ 115 ม.8 ต.โพธิ์ทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
367 นายจันทร์ พลเยี่ยม 72 ม.1 ต.โพธิ์ทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
368 กองทุนบ้านบะเค 23 ม.10 ต.โพธิ์ทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
369 นางสาววิไลลักษณ์ สิมาตา 76 ม.18 ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
370 หจก.อมรรัตน์ออยล์ 50 ม.7 ต.นาอุดม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
371 กองทุนหมู่บ้านเหล่าน้อย ม.5 131 ม.5 ต.วังสามัคคี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
372 นางแดนสวรรค์ พรมทา 10 ม.1 ต.วังสามัคคี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
373 นางกรรณทิพย์ รักษาธรรม 190 ม.7 ต.หัวช้าง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
374 ส.เจริญยนต์ 104 ม.8 ต.หัวช้าง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
375 นายฉลาด สนสมบัติ 56 ม.3 ต.ช้างเผือก อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
376 นายสม บุญกันหา 70 ม.2 ต.ช้างเผือก อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
377 บุญอนันต์ 213 ม.2 ต.จำปาขัน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
378 หจก.บุญแสวงยางเลิง 226 ม.5 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
379 หจก.เปาการปิโตเลียม 222 ม.13 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
380 หจก.โรงสีสมหมาย(ก๊าซ) สาขา 2 109 ม.13 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
381 หจก.อาร์ ซี สุวรรณภูมิแก๊ส 118 ม.2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
382 บจก.สุริศรีปิโตเลียมสุวรรณภูมิ 106 ม.9 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
383 บ.ปิโตเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด (สุวรรณภูมิ3 73D) 125 ม.2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
384 รุ่งรัศมี 195 ม.4 ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
385 บ.ปิโตเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด (สุวรรณภูมิ 86F) 264 ม.3 ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
386 สมชาติปิโตเลียม 171 ม.5 ต.เมืองทุ่ง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
387 นางลำดวน เคนตากแดด 115 ม.9 ต.หัวโทน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
388 สว่างพงษ์บริการ 180 ม.13 ต.น้ำคำ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
389 ปั้มวิสาหกิจชุมชน บ้านน้ำคำใหญ่ 10 ม.13 ต.น้ำคำ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
390 รัตนพานิช 154 ม.2 ต.นาใหญ่ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
391 ส.บริการ 183 ม.11 ต.นาใหญ่ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
392 สมศักดิ์ 93 ม.14 ต.นาใหญ่ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
393 ตลาดสดบริการ 238 ม.2 ต.ทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
394 ส.เจริญบริการ 89 ม.8 ต.ทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
395 ดวงฤดีปิโตเลียม 155 ม.14 ต.ทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
396 สกก.ปฏิรูปที่ดินสุวรรณภูมิ 2 จำกัด 29 ม.1 ต.ทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
397 ดาวสุวรรณภูมิ 263 ม.3 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
398 ทวีคูณ 473 ม.5 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
399 บ.ปิโตเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด (สุวรรณภูมิ4 86D) 125 ,.10 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
400 บ.ปิโตเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด (สุวรรณภูมิ2 593) 49 ม.16 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
401 บ.ปิโตเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด (สุวรรณภูมิ 110) 884 ม.20 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
402 สกก.ปฏิรูปที่ดินสุวรรณภูมิ 3 จำกัด 103 ม.19 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
403 บ.ปิโตเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด (สุวรรณภูมิ5 48E) 9 ม.9 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
404 หจก.ครูแดงทรัพย์เจริญ 353 ม.5 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
405 นายเฉลียว พิมพ์ขุนเหล็ก 138 ม.7 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
406 สกก.ปฏิรูปที่ดินสุวรรณภูมิ 1 จำกัด 102 ม.14 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
407 หจก.ต้นไผ่ยริการ 625 ม.5 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
408 นายธนิตชัย กลางเมือง 59 ม.1 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
409 หจก.ต้นนนทรีปิโตเลียม 333 ม.9 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
410 นางวิไลลักษณ์ เภาสระคู 231 ต.ทุ่งศรีเมือง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
411 นางสาวพิศมัย เชื้อจิตร 113 ม.9 ต.บ่อพันขัน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
412 นายพินิจ แก้วสมบัติ 234 ม.8 ต.บ่อพันขัน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
413 ร้านปิยมิตรบริการ 69 ม.8 ต.ห้วยหินลาด อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
414 นางสาคร เคยตากแดด 38 ม.5 ต.ห้วยหินลาด อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
415 นายอิตพงศ์ พัฒนสระคู 646 ม.20 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
416 นางบุญยิ่ง คำชมภู 84 ม.6 ต.ช้างเผือก อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
417 นายอุทัย คำหลง 141 ม.12 ต.หนองแวง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
418 นายไพรวรรณ คำนิล 161 ม.10 ต.สิงห์โคก อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
419 ศิริวรรณปิโตเลียม 97 ม.12 ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
420 ตะวันบริการ 66 ม.1 ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
421 สมพร 94 ม.3 ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
422 มหาสมบัติปิโตเลียม 211 ม.14 ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
423 นายประเพียร ประเสริฐสังข์ 82 ม.9 ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
424 หจก.โรงสีสมหมาย(ก๊าซ) สาขาเกาะแก้ว 118 ม.7 ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
425 วิวัฒนาบริการ 124 ม.13 ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
426 ปั้มน้ำมันประชารัฐ ม.5 217 ม.5 ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
427 สิริการดาบริการ 158 ม.11 ต.นาแซง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
428 นางอัมพร นุ่นนาแซง 57 ม.6 ต.นาแซง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
429 ซือง้วนเสลภูมิ 80 ม.7 ต.กลาง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
430 หจก.ดาวสมทรัพย์ เสลภูมิ 160 ม.7 ต.กลาง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
431 หจก.ทองเพชรปิโตเลียม 220 ม.6 ต.กลาง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
432 หจก.ณรงค์โรจน์ภูริ 172 ม.2 ต.กลาง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
433 สกก.เสลภูมิ จำกัด 167 ม.6 ต.กลาง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
434 สุจิตราออยล์ 220 ม.6 ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
435 สอนสวัสดิ 9 ม.14 ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
436 สิมมากูล 160 ม.15 ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
437 ภูเงิน 134 ม.9 ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
438 สามพี่น้องบริการ 99 ม.6 ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
439 ดาวกิตติชัย 78 ม.4 ต.โพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
440 แสงฟ้าปิโตเลียม 17 ม.5 ต.โพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
441 ทุ่งทองปิโตเลียม 126 ม.3 ต.โพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
442 ขวัญสุดาปิโตเลียม 79 ม.12 ต.โพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
443 จันทร์ทองพานิชย์ 179 ม.1 ต.ศรีวิลัย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
444 เคนบริการ 167 ม.2 ต.ศรีวิลัย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
445 นายศราวุฒิ จรรยายง 102 ม.2 ต.ศรีวิลัย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
446 สุภาพรณ์รุ่งเรืองทรัพย์ 157 ม.10 ต.นาเลิง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
447 หจก.เดชพิมลปิโตเลียม 245 ม.4 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
448 เดอะมาร์คเซอร์วิส 174 ม.5 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
449 หจก.พิทยาทองพูลปิโดตเลียม 42 ม.6 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
450 ทองทวีปิโตเลียม 42 ม.11 ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
451 หจก.โรงสีสมหมาย(ก๊าซ) 95 ม.11 ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
452 ศรีอรุณโพธิดี 246 ม.6 ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
453 ช.รุ่งเรือง 53 ม.1 ต.นางาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
454 มนตรีอัญชลีออยล์ 118 ม.1 ต.นางาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
455 กัณตภณปิโตเลียม 95 ม.16 ต.นางาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
456 นายยุงยุทธ สรวงกุดเรือ 95 ม.7 ต.นางาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
457 นางสาวเจนฤดี คำศรี 124 ม.13 ต.นางาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
458 สวัสดิพาณิชย์ 194 ม.7 ต.เหล่าน้อย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
459 บ.ปิโตเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด (เสลภูมิ 06H) 95 ม.5 ต.เหล่าน้อย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
460 เมืองไพรปิโตเลียม 154 ม.9 ต.เมืองไพร อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
461 พ.พนะชัย 79 ม.12 ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
462 นายสืบศักิด์ ธนาคุณ 76 ม.14 ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
463 นายชาญชัย นามบุญลือ 94 ม.8 ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
464 น้ำฟ้าออลย์ 105 ม.8 ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
465 นายแทน รอเสนา 57 ม.9 ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
466 นายประดิษฐ์ สวัสดินาที 23 ม.1 ต.หนองหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
467 นายทองม้วน ทองมี 29 ม.2 ต.หนองหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
468 นายทองม้วน ทองมี 29 ม.2 ต.หนองหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
469 หลังมอ.ปิโตเลียม 175 ม.8 ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
470 นายอดิเรก สุทธิประภา 14 ม.4 ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
471 นางพรพรรณ ธรรมาโภคาสิริ 109 ม.4 ต.พรสวรรค์ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
472 คณาคุณปิโตเลียม 205 ม.1 ต.พรสวรรค์ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
473 นายกล้า โกกิลารัตน์ 127 ม.11 ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
474 นายทุน รัตนวงศ์ 57 ม.10 ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
475 นายทุน รัตนวงศ์ 57 ม.10 ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
476 หจก.สิริศรีปิโตเลียมเกาะแก้ว 239 ม.6 ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
477 นายบุญมา แสงเมือง 88 ม.6 ต.นางาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ดำเนินกิจการ
 
 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
โทร. 043-511122
webmaster : นายสนอง บุบผาโภชน์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน