กองคลัง
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 
 
 
วันนี้ :
เมื่อวาน :
เดือนนี้ :
เดือนที่แล้ว :
ปีนี้ :
ปีที่แล้ว :
ทั้งหมด :
เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2562
 
ผลการดำเนินงาน
ประชุมคณะทำงานจัดเก็บภาษีฯ ครั้งที่ 8/2558 วันที่ 7 กรกฎาคม 2558
 
อ่านแล้ว : 00178 ครั้ง
รายละเอียด :
ประชุมคณะทำงานจัดเก็บภาษีฯ ครั้งที่ 8/2558 วันที่ 7 กรกฎาคม 2558
1. นางพรรณี ดลประสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองคลัง
2. นางสุรีรัตน์ บุญคุ้ม หัวหน้าฝ่ายจัดเก็บรายได้
3. นางสาวอัญสุลีย์ อุทัยรัตน์ นักวิชาการเงินและบัญชี 7ว
4. นางสาวศศิธร โคตรุฉิน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 6ว
5. นางพัชรินทร์ จิตจักร นักวิชาการเงินและบัญชี 7ว
6. นายสนอง บุบผาโภชน์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 4
 
 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
โทร. 043-511122
ออกแบบและพัฒนา ดูแล โดย : นายสนอง บุบผาโภชน์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน, นายสุชาติ พิมพ์บูลย์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ