กองคลัง
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 
 
 
วันนี้ :
เมื่อวาน :
เดือนนี้ :
เดือนที่แล้ว :
ปีนี้ :
ปีที่แล้ว :
ทั้งหมด :
เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2562
 
ผลการดำเนินงาน
ออกเร่งรัดภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 2
 
อ่านแล้ว : 00212 ครั้ง
รายละเอียด :
ออกเร่งรัดภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 2
1. นางสุรีรัตน์ บุญคุ้ม หัวหน้าฝ่ายจัดเก็บรายได้
2. นางพัชรินทร์ จิตจักร นักวิชาการเงินและบัญชี 7ว
3. นายสนอง บุบผาโภชน์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 4
 
 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
โทร. 043-511122
ออกแบบและพัฒนา ดูแล โดย : นายสนอง บุบผาโภชน์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน, นายสุชาติ พิมพ์บูลย์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ