กองคลัง
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 
 
 
วันนี้ :
เมื่อวาน :
เดือนนี้ :
เดือนที่แล้ว :
ปีนี้ :
ปีที่แล้ว :
ทั้งหมด :
เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2562
 
ประมวลผลภาพกิจกรรม
เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562
 
อ่านแล้ว : 00464 ครั้ง
รายละเอียด :

เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562

1. นางพรรณี  ดลประสิทธิ์
2. นางปราณี  ชัยมานะพร
3. นายสนอง  บุบผาโภชน์
4. น.ส.ศศิธร  โคตรุฉิน
5. น.ส.อัญสุลีย์  อุทัยรัตน์
6. นางวนิดา  ชมภูวิเศษ
7. นางสมศรี   ชมภูวิเศษ
8. นางสุรีรัตน์  บุญคุ้ม
9. นางเกษร โคตะนิต
10.นางหนูพิน เห็มสมัคร

เย็น
1. นางพรรณี  ดลประสิทธิ์
2. นายสนอง  บุบผาโภชน์
3. น.ส.ศศิธร  โคตรุฉิน
4. นายสุชาติ  พิมพ์บูลย์
5. นางเกษร  โคตะนิต
6. นางจีรนันท์  ทองถนอม
7. นางพัชรินทร์  จิตจักร
8. นางสุรีรัตน์  บุญคุ้ม

 

 

กองคลัง รายชื่อเข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด" ณ เวทีกลางบึงพลาญชัย วันที่ 12 ส.ค. 2562 เวลา 15.15 น.
1. นางปราณี  ชัยมานะพร
2. นางสมศรี  ชมภูวิเศษ
3. น.ส.ศศิธร  โคตรุฉิน
4. น.ส.อัญสุลีย์  อุทัยรัตน์
5. นายสนอง  บุบผาโภชน์

 

 
 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
โทร. 043-511122
ออกแบบและพัฒนา ดูแล โดย : นายสนอง บุบผาโภชน์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน, นายสุชาติ พิมพ์บูลย์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ