กองคลัง
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 
 
 
วันนี้ :
เมื่อวาน :
เดือนนี้ :
เดือนที่แล้ว :
ปีนี้ :
ปีที่แล้ว :
ทั้งหมด :
เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2562
 
ประมวลผลภาพกิจกรรม
ทำบุญฟังธรรมในวันพระ ณ วัดศรีทองไพบูลย์วราราม วันที่ 23 สิงหาคม 2562
 
อ่านแล้ว : 00321 ครั้ง
รายละเอียด :

23 ส.ค. 62 ทำบุญฟังธรรมในวันพระ เวลา 09.30 น. ณ วัดศรีทองไพบูลย์วราราม ต.ดงลาน อ.เมือง
1. นางพรรณี  ดลประสิทธิ์
2. นางพชรพร  สุขรัตน์
3. นางจีรนันท์  ทองถนอม
4. นางหนูพิน  เห็มสมัคร
5. นางกรรณิกา  แก้วรองคำ
6. นางเสาวณีย์  ไกรโคกสู

 
 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
โทร. 043-511122
ออกแบบและพัฒนา ดูแล โดย : นายสนอง บุบผาโภชน์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน, นายสุชาติ พิมพ์บูลย์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ