กองคลัง
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 
 
 
วันนี้ :
เมื่อวาน :
เดือนนี้ :
เดือนที่แล้ว :
ปีนี้ :
ปีที่แล้ว :
ทั้งหมด :
เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2562
 
ประมวลผลภาพกิจกรรม
เข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 23 ตุลาคม 2562
 
อ่านแล้ว : 00306 ครั้ง
รายละเอียด :

งานวันที่ 23 ต.ค. 2562  บริเวณหน้าศาลากลาง
      - พิธีทำบุญตักบาตร เวลา 06.30 น.  การแต่งกาย ชุดปกติขาว ไม่สวมหมวก
 1. นางสุรีรัตน์  บุญคุ้ม 
 2. นางพชรพร  สุขรัตน์
      - พิธีถาวยพวงมาลา 08.00 น. การแต่งกายชุดปกติขาย สวมหมวก
 1. นางหนูพิน  เห็มสมัคร
 2. นางกรรณิกา  แก้วรองคำ
 3. นางเสาวณีย์  ไกรโคกสูง
 4. นางวนิดา  ชมภูวิเศษ
 5. นางพัชรินทร์  จิตจักร

      - กิจกรรมจิตอาสาฯ ที่วัดท่านคร

  1. นายสนอง  บุบผาโภชน์

  2. นายเอนก  ชาติวงศ์
      - พิธีจุดเทียน 18.30 น. การแต่งกาย ปกติขาว สวมหมวก
 1. นางเกษร  โคตะนิต
 2. นางปราณี  ชัยมานะพร
 3. นางสมศรี  ชมภูวิเศษ

 
 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
โทร. 043-511122
ออกแบบและพัฒนา ดูแล โดย : นายสนอง บุบผาโภชน์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน, นายสุชาติ พิมพ์บูลย์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ